Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i kto może go otrzymać?

W Polsce każda osoba, która jest odpowiedzialna za organizację pochówku zmarłej osoby, może złożyć wniosek do urzędu o przyznanie zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebowy to jednorazowa pomoc finansowa w kwocie 4000 złotych. Te środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z pochówkiem. Kto może skorzystać z zasiłku pogrzebowego i na jakich zasadach? Sprawdź!

Czym jest zasiłek pogrzebowy i kto może go dostać?

Zasiłek pogrzebowy to wsparcie od ZUS-u dla osób, które są odpowiedzialne za organizację ceremonii pogrzebowej oraz pochówku zmarłego. O dodatkowe pieniądze na organizację pogrzebu może ubiegać się każdy, kto pokrywa jakąkolwiek część wydatków związaną z organizacją pogrzebu. Warto dodać, że jeśli pochówek jest organizowany przez kilka osób, środki w ramach zasiłku pogrzebowego zostaną podzielone proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Z zasiłku pogrzebowego można skorzystać tylko wtedy, kiedy:

  • zmarły był członkiem rodziny objętej ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierającym emeryturę lub rentę,
  • zmarły spełniał warunki, aby otrzymać świadczenia emerytalne i był ubezpieczony w ZUS,
  • zmarły nie miał aktywnego ubezpieczenia, ale pobierał w tym czasie świadczenia chorobowe lub rehabilitacyjne.

Do osób, które najczęściej korzystają z zasiłku pogrzebowego, zaliczamy: rodzinę zmarłego, osoby lub podmioty zajmujące się organizacją pochówku, bliscy znajomi, związki zawodowe, gminy i miasta.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – krok po kroku

Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w ZUS wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Dla osób, które są pogrążone w żałobie to często spory problem. Wynika to ze skomplikowania sytuacji związanej z odejściem bliskiej osoby z tego świata. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, konieczne jest skompletowanie kilku dokumentów:

  • poprawnie uzupełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – formularz Z-12,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla dzieci, które urodziły się martwe),
  • potwierdzenie pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówku, np. rachunki, faktury, paragony,
  • zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy), że zmarła osoba była ubezpieczona,
  • ważny dokument tożsamości,
  • opcjonalnie pełnomocnictwo.

Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest możliwe w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci konkretnej osoby. Warto wiedzieć, że termin ten można nieco wydłużyć – do 12 miesięcy od dnia pogrzeby, ale tylko wtedy, kiedy istnieją jasne przesłanki, które wpłynęły na opóźnienia, np. zaginięcie zwłok.

Jeśli doszło do jakiegokolwiek opóźnienia w złożeniu wniosku o zasiłek pogrzebowy, konieczne jest także skompletowanie dokumentów, które potwierdzą rzeczywisty powód zaistniałej sytuacji.

Po uzupełnieniu wniosku dla ZUS na formularzu Z-12 i skompletowaniu dokumentów wystarczy złożyć je w jednostce zgodnej z adresem osoby uprawnionej do przyznania zasiłku lub przez internet na platformie PUE ZUS. 

Zasiłek a ZUS i KRUS. Kto wypłaca świadczenia?

Świadczenie pogrzebowe jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 30 dni od czasu przyjęcia kompletu dokumentów złożonych przez uprawnione osoby. W tym przypadku świadczenie obejmuje osoby, które były ubezpieczone w ZUS tuż przed śmiercią.

KRUS to instytucja, która zajmuje się wypłatą świadczenia pogrzebowego w razie śmierci rolnika lub innej osoby zarejestrowanej w tej instytucji. Co więcej, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy od KRUS, trzeba złożyć specjalny wniosek na formularzu SR-26 wraz ze wskazaniem swoich danych osobowych. 

Czy zasiłek pogrzebowy wystarczy na pokrycie kosztów pochówku?

Kwota 4000 złotych w ramach zasiłku pogrzebowego może być wystarczająca na organizację godnego pogrzebu. Ostateczne koszty ceremonii oraz złożenia ciała do grobu są uzależnione od wybranej formy pochówku, regionu kraju, a także indywidualnego cennika zakładu pogrzebowego. 

Rodziny zmarłych osób mogą pokryć nawet do 100% wydatków związanych z pogrzebem kwotą otrzymaną w ramach zasiłku pogrzebowego. Wystarczy skontaktować się z profesjonalnym zakładem funeralnym i wskazać, że koszty pogrzebu nie powinny być większe niż kwota zasiłku. Co więcej, zakład pogrzebowy może pomóc w trakcie dopełniania formalności urzędowych, dzięki czemu pozyskanie zasiłku pogrzebowego jest o wiele łatwiejsze.

Podsumowując: zasiłek pogrzebowy to świetne wsparcie dla rodzin, bliskich znajomych lub innych podmiotów odpowiedzialnych za organizację pochówku zmarłej osoby. W ten sposób można pokryć prawie wszystkie koszty powiązane z pogrzebem. Wystarczy poświęcić kilka chwil na zebranie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku w ZUS lub KRUS.

Biuro usług pogrzebowych „Prestige”

01-179 Warszawa
ul. Żytnia 57

Tel: +48 662 775 775

E-mail: biuro@prestigepogrzeby.pl