Pogrzeb świecki – jak wygląda jego organizacja?

Pogrzeb świecki to uroczystość pogrzebowa, która nie jest powiązana z żadnym wyznaniem religijnym. Oznacza to, że forma pochówku może być praktycznie dowolna. Aby pożegnać zmarłego w ramach świeckiej ceremonii, również warto skontaktować się z zakładem pogrzebowym w Warszawie. Firma funeralna może zaproponować pomoc swojego Mistrza Ceremonii, który zajmie się wygłoszeniem mowy pogrzebowej oraz godnym pochowaniem zmarłego w miejscu pochówku. 

Świeckie pogrzeby – co to takiego i kto prowadzi ceremonię?

Niewyznaniowe formy pochówku są mało popularne w Polsce. Wynika to głównie ze względu na fakt, iż większość społeczeństwa wyznaje katolicyzm i właśnie zgodnie z tym wyznaniem decyduje się na pochówek. W praktyce pogrzeb świecki jest uroczystością, która została pozbawiona wszelkich symboli i obrzędów powiązanych z religią. To oznacza, że ceremonia odbywa się bez udziału księdza i prowadzenia tradycyjnej mszy świętej. Taka forma pochówku jest dedykowana dla osób niewierzących lub innych wyznań niż katolickie.

Pogrzeby świeckie są prowadzone przez Mistrza Ceremonii Pogrzebowej. To osoba, która może współpracować z zakładem funeralnym. Bezpośrednio z nią rodzina zmarłego ustala przebieg uroczystości. Często zdarza się, że osoba odpowiedziana za ceremonię prowadzi wcześniej długie rozmowy z rodziną zmarłego, aby sprawić, że ostatnie pożegnanie będzie wyjątkowe. 

Organizacja świeckiego pogrzebu – najważniejsze informacje

Wybór pomiędzy pogrzebem świeckim a wyznaniowym leży po stronie rodziny zmarłego, o ile ten nie wskazał inaczej w swoim testamencie. Jeśli chodzi o pogrzeby świeckie, miejscem spoczynku zmarłego są cmentarze komunalne. Oczywiście ksiądz w wybranej parafii może zgodzić się na pochówek na cmentarzu parafialnym, aczkolwiek tylko wtedy, kiedy rodzina ma wykupione miejsce w danej lokalizacji.

Przebieg ceremonii pogrzebu świeckiego nie jest skomplikowany. Mistrz Ceremonii często proponuje rodzinie standardowy scenariusz, który można dostosować do indywidualnych potrzeb. Sama uroczystość trwa stosunkowo krótko – często nie dłużej niż 15-30 minut. To znacznie krócej niż pogrzeby wyznaniowe, których czas trwania to często nawet ponad 2 godziny. 

W trakcie pogrzebu świeckiego można korzystać z kaplicy cmentarnej oraz zorganizować kondukt do grobu. Istotna jest też mowa laudacyjna, którą wygłasza Mistrz Ceremonii. To najważniejszy element ostatniego pożegnania. Dobrym pomysłem jest także wykorzystanie oprawy muzycznej, dzięki której ceremonia pogrzebu świeckiego pozostanie wyjątkowa i zapadnie w pamięć wszystkim jej uczestnikom.

Po zakończeniu ceremonii następuje ostatnie pożegnanie i złożenie zmarłego do grobu. W przypadku świeckich pochówków nie stosuje się standardowych grobowców. Miejsce złożenia do grobu jest oznaczane pionowym palem świeckim bez poprzecznych elementów. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby umieścić spopielone ciało w urnie w kolumbarium. Decyzja o sposobie pochówki zawsze leży po stronie rodziny oraz wynika z testamentu zmarłego.

Ile kosztuje pogrzeb świecki?

Koszt zorganizowania pogrzebu świeckiego jest znacznie mniejszy niż ceremonia wyznaniowa. Zależnie od miejsca pochówku oraz wybranych usług zakładu pogrzebowego w Warszawie, cena złożenia zmarłego do grobu bez obrządków religijnych to wydatek do kilkuset złotych. Ceremonię pogrzebu świeckiego można wzbogacić pokazami  multimedialnymi, a nawet aktem modlitwy wygłoszonej przez Mistrza Ceremonii. Mimo wszystko – koszty organizacji pochówku w takiej formie są o wiele mniejsze.

Pochówek o niereligijnym charakterze ceremonii to coraz częściej wybierana forma pogrzebu – nie tylko przez rodziny, ale także samych zmarłych. Warto też pamiętać o tym, aby uszanować wolę zmarłego. Nawet jeśli na pogrzebie świeckim pojawiają się osoby wierzące, nie powinny odmawiać modlitw na głos, ani nawiązywać do nauki kościoła. W ten sposób można wywołać żal u rodziny zmarłego, urazić bliskie osoby lub zaburzyć charakter organizowanej uroczystości.

Biuro usług pogrzebowych „Prestige”

01-179 Warszawa
ul. Żytnia 57

Tel: +48 662 775 775

E-mail: biuro@prestigepogrzeby.pl